GWYBODAETH HANFODOL AR GYFER POBL IFANC AM DDIGARTREFEDD A BYW'N ANNIBYNNOL.

Helo, a chroeso i'r wefan at gyfer y Prosiect Digartrefedd Ieuenctid 'Byw yn Annibynnol'. Mae’r Prosiect BYA yn gweithredu ar draws Conwy a Sir Ddinbych, Gogledd Cymru, i addysgu pobl ifanc am ddigartrefedd ieuenctid a byw’n annibynnol. Mae’r prosiect yn cynnig amrywiaeth o sesiynau, o weithdai codi ymwybyddiaeth, i brosiectau sgiliau achrededig llawn.

Pwrpas y wefan hon yw rhoi gwybodaeth a chyngor allweddol i bobl ifanc am fyw’n annibynnol. Gall y wefan hon helpu i ateb cwestiynau fel “beth yw fy opsiynau tai?”, “faint mae’n gostio i mi fyw ar fy mhen fy hun?”, “Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n ddigartref?”.

Edrychwch drwy’r wefan – Mae gennym rai cwestiynau cyffredin isod a all fod yn ganllaw defnyddiol i chi os ydych chi mewn sefyllfa tebyg, neu defnyddiwch y tabiau uchod i gael gwybod mwy am wybodaeth allweddol y mae angen i chi wybod am fyw'n annibynnol.

 

Ydych chi'n ymwneud ag unrhyw un o'r senarios hyn?

P'un a ydych chi'n meddwl gadael cartref neu'n poeni am dalu'r biliau, mae gennym amrywiaeth o wybodaeth am amrywiaeth o sefyllfaoedd. Cliciwch isod ar y senario sy'n berthnasol i chi am wybodaeth allweddol a beth i'w wneud nesaf.

I ARCHEBU SESIWN

Os ydych chi’n gweithio i asiantaeth neu sefydliad ac eisiau mwy o wybodaeth am y prosiect, gan gynnwys sut i archebu eich lle ar y sesiynau, ebostiwch scott.jones@goingitalone.co.uk

CWESTIYNAU

Diolch am ymweld. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â scott.jones@goingitalone.co.uk

Pin It on Pinterest