Bydd angen i chi fynychu hyfforddiant cyn-denantiaeth cyn derbyn unrhyw denantiaeth gan y Cyngor

 

Mae’r prosiect Byw yn Annibynnol yn gweithio gyda’r Cyngor i gynnal cyrsiau hyfforddiant, sydd wedi eu llunio ar gyfer pobl ifanc er mwyn gwella’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer byw yn annibynnol. Mae’r cyrsiau yn ymarferol ac yn edrych ar faterion fel deall tenantiaethau, rheoli arian, sefydlu biliau a debydau uniongyrchol, byw mewn llety a rennir a’r gefnogaeth a’r cyngor sydd ar gael yn lleol.