Mae Llety â Chefnogaeth yn opsiwn ar gyfer pobl ifanc sydd wedi dod yn ddigartref, ac sydd angen ychydig o gefnogaeth gyda materion fel cyllidebu neu les emosiynol. Mae prosiectau Llety â Chefnogaeth fel arfer yn cael eu cynnal gan Gymdeithasau Tai neu sefydliadau eraill, felly eich Landlord fydd hynny yn yr achos hwn.

Manteision 

  • Gall tenantiaeth fod yn hirach gan amlaf, hyd at ddwy flynedd mewn rhai achosion, sy’n rhoi amser i chi weithio ar bethau
  • Byddwch yn derbyn cefnogaeth wedi’i gynllunio’n ofalus i’ch helpu i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau er mwyn eich paratoi i symud ymlaen i fyw yn annibynnol  

Anfanteision

  • Yn aml, cynhelir cyfweliad i benderfynu a fyddai prosiect llety â chefnogaeth yn addas ar gyfer eich anghenion chi
  • Mae mannau cymunedol fel arfer yn cael eu rhannu â phobl eraill sy’n rhan o’r prosiect
  • Gall rhenti fod yn ddrud, ond mae cymorth ar gael fel arfer, yn dibynnu ar eich amgylchiadau

Sut i gael Llety â Chefnogaeth

Supporting People Single Pathway Conwy

Supporting People Denbighshire