Oni bai eich bod yn gweithio llawn amser, mae’n annhebygol iawn y byddwch yn gallu fforddio lle ar eich pen eich hun.

 

Llety a rennir yw’r opsiwn tai mwyaf fforddiadwy i bobl ifanc, lle byddech yn byw mewn tŷ mwy, ond eich bod yn rhentu un ystafell wely’n unig, ac fel arfer rydych yn rhannu’r gegin, yr ystafell ymolchi a’r mannau byw gyda phobl eraill.

 

Am fwy o wybodaeth am yr opsiwn llety a rennir, edrychwch ar y dudalen Opsiynau Tai yma