Llety/ Nightstop/ Crashpads – Lle gallech fod yn aros mewn cartref gwirfoddolwr am dymor byr. Mae’r holl wirfoddolwyr wedi’u hyfforddi’n dda a’u gwirio i wneud yn siwr ei fod yn lle diogel a phriodol i chi aros.   

 

Llety â Chefnogaeth – Os teimlir eich bod angen cefnogaeth cyn symud i lety a rennir/cyffredinol, efallai y byddech yn cael eich cyfeirio ar gyfer Brosiect Llety â Chefnogaeth. Mae nifer o brosiectau ar gyfer pobl ifanc lle mae staff hyfforddedig wrth law i gynnig cyngor a chefnogaeth, a gweithio gyda phobl ifanc gyda’u cynlluniau i symud i lety mwy annibynnol.