Os ydych yn ddigartref, neu hyd yn oed yn wynebu’r risg o fod yn ddigartref, cysylltwch yn syth â (contact details and address to present at)

 

Casglwch unrhyw ddogfennau pwysig, ID, cytundeb tenantiaeth (os oedd gennych un)…

 

Dechreuwch feddwl am sut rydych yn mynd i dalu am lety. A ydych chi’n gweithio? A ydych chi wedi cadarnhau p’un ai gennych hawl i dderbyn unrhyw fudd-daliadau i’ch helpu i dalu am lety ai peidio?   

 

Am fwy o wybodaeth a chyngor am fudd-daliadau, bydd angen i chi gysylltu â (link/ details etc)