Beth fyddaf ei angen er mwyn cael lle fy hun?

  • CYLLIDEB! Gwnewch hyn yn gyntaf, cyfrifwch beth y gallwch ei fforddio
  • Rhent 1 mis ymlaen llaw
  • Blaendal (os rhentu’n breifat – gweler Adran Dai)
  • Arian i dalu am wiriadau credyd ac ati os ydych yn defnyddio asiant gosod
  • Arian i dalu am unrhyw beth nad yw wedi’i gynnwys yn yr eiddo, fel dodrefn