Byw yn Annibynnol

YDYCH CHI'N YMWNEUD AG UNRHYW UN O'R SENARIOS HYN?

P'un a ydych chi'n meddwl gadael cartref neu'n poeni am dalu'r biliau, mae gennym amrywiaeth o wybodaeth am amrywiaeth o sefyllfaoedd. Cliciwch isod ar y senario sy'n berthnasol i chi am wybodaeth allweddol a beth i'w wneud nesaf.

Your female looking pensive and worried

Poeni Am Ddigartrefedd

Byw yn Annibynnol

Hands texting on mobile phone. Contact us for emplyment support.

Cymorth Cyflogaeth

Byw yn Annibynnol

A man sitting on grass, a group of peole in the backgorund and a bridge and city skyline.

Tai

Byw yn Annibynnol

Young woman upset set on a bed with head down

Byw'n Annibynnol

Byw yn Annibynnol

Pregnant woman's belly - how can we help?

Sut allwn ni helpu?

Byw yn Annibynnol

Man stting on a rock looking worried

Gêm Fwrdd GIA

Byw yn Annibynnol