• A ydych chi’n siwr na allwch fynd yn ôl? Os yw hi’n ddiogel i chi ddychwelyd adref, yna dyna’r lle gorau i chi. Gallwn eich cynorthwyo drwy ddod i’r cartref efo chi i helpu’r teulu i fynd i’r afael â’r materion fel y gallwch aros gartref.
  • Os na allwch fynd yn ôl gartref, mae’n rhaid i chi wneud eich hun yn hysbys i’n gwasanaethau ni (Contact details and address to present at).
  • Byddwn yn rhoi to uwch eich pen mewn argyfwng mewn tŷ llety dros nos.
  • Bydd cynllun symud-ymlaen yn cael ei ddatblygu ar y cyd â chi ar gyfer llety a rennir. Os ydym yn parhau i’ch helpu, mae’n rhaid i chi gydweithredu â’r cynllun hwn i ddelio â’ch sefyllfa digartrefedd.
  • Ar gyfer y rhai sydd o dan 35 oed, mae’r budd-daliadau y gellid eu hawlio yn newid ac mae’n anhebygol y byddwch yn cael cynnig lle i chi’ch hun oni bai eich bod yn gweithio llawn amser.
  • Er mwyn cael cytundeb tenantiaeth gyda’r cyngor, bydd rhaid i chi gwblhau eich hyfforddiant i brofi eich bod yn gallu edrych ar ôl eich hun a’r eiddo a gaiff ei ddarparu i chi.
  • Bydd rhaid i chi fod mewn hyfforddiant neu mewn cyflogaeth cyn y cewch gynnig am le parhaol i fyw.