• Cysylltwch â ni! Efallai byddwn yn cysylltu â’ch cwmni morgais neu landlord i gasglu gwybodaeth a chynnal trafodaethau gyda nhw i atal digartrefedd i chi.
  • Mae’r diwygiad lles yn gyfnod sy’n creu pryder i’r rhan fwyaf o bobl, gallwn rannu gwybodaeth â chi gan eich helpu gyda chyfrifiad unigol fel y gallwch weld yn union yr effaith y bydd hyn yn ei gael.
  • Byddwn wedyn yn eich helpu i lunio cynllun, eich cyfrifoldeb chi yw cydweithredu â’r cynllun hwn os ydym yn parhau i’ch helpu chi.
  • Os oes gennych le yn eich llety presennol, efallai y dylech feddwl am y posibilrwydd o rannu llety i ledaenu’r costau, gallwn eich cynorthwyo i ddod o hyd i berson addas a fyddai’n gallu rhannu llety â chi.
  • Gallwn eich helpu i wneud trefniadau i symud i lety a rennir (mwy fforddiadwy) a darparu hyfforddiant ynghylch rheoli eich arian i roi hyder i chi ddeall beth sy’n fforddiadwy i chi ar gyfer y dyfodol
  • Peidiwch ag osgoi’r broblem a’i gadael hi tan y munud olaf cyn gofyn am help, gallwch ganfod eich hun yn ddigartref ac mewn llety dros nos, po fwyaf y gallwn gynllunio ymlaen llaw, y lleiaf o straen fydd arnoch yn y pen draw