• Mae yna wasanaethau cefnogi teuluoedd a all ddod allan i’r cartref atoch i ddarparu cefnogaeth i’r uned deuluol.
  • Os yw eich mab wedi creu trwbl neu mewn unrhyw helynt, mae gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid ar gael a all ddarparu cefnogaeth iddo ef a chithau hefyd.
  • Bydd yr Adran Dai yn awyddus i’ch mab aros gartref gyhyd ag sy’n bosibl, ac os bydd rhaid iddo symud allan, bydd angen gwneud cynlluniau ar gyfer hyn.
  • Ni fydd eich mab yn cael cartref iddo’i hun, darperir llety arhosiad byr dros dro ar ei gyfer tra mae’n chwilio am rywle i fyw.