Gall eich Landlord yn yr achos hwn fod yn un person rydych yn delio ag o/hi yn uniongyrchol, neu drwy asiantaeth gosod tai.

MANTEISION 

  • Fel arfer llawer mwy o ddewis (gwahanol fathau o dai fel fflatiau, tai ac mewn amrywiaeth o ardaloedd)
  • Nid oes angen i chi wneud cais i rentu’n breifat, rydych yn delio’n uniongyrchol â’r Landlord, neu gyda’u hasiant, fel y gallwch symud i mewn yn gynt

ANFANTEISION

  • Mae hyd eich tenantiaeth yn fyrrach gan amlaf, h.y. efallai byddwch yn cael cytundeb  i rentu’r eiddo am 6 mis ar y tro yn unig.
  • Mae’r rhenti fel arfer yn ddrutach
  • Bydd angen i chi dalu o leiaf gwerth un mis o rent ymlaen llaw, a blaendal. Os ydych yn gweithredu trwy asiant gosod, efallai bydd angen i chi dalu ffioedd am hyn hefyd, ar gyfer pethau fel archwiliadau credyd.
  • Bydd y rhan fwyaf o Landlordiaid yn gofyn am dystlythyrau, a all fod yn anodd ei ddarparu os ydych yn gwneud cais am dŷ am y tro cyntaf.
  • Bydd rhai Landlordiaid hefyd yn gofyn am warantwr (rhywun a fydd yn cytuno i dalu’r rhent ar eich rhan os fyddwch chi’n methu neu’n peidio â gwneud).

Sut i gael eiddo Rhentu Preifat:

Gallwch ddod o hyd i’r math hwn o lety drwy edrych yn y papurau lleol, gwefannau fel (recommended by ccbc?) neu drwy asiantaeth gosodiadau.