• Mae’n bwysig eich bod yn ddiogel ac yn cadw’n ddiogel, mae angen i chi eich gwneud yn hysbys i ni ffoniwch 0300 124 0050 (Llun i Gwener, 9.30am-4pm).
  • Byddwn yn darparu llety argyfwng i chi, sy’n debygol o fod yn llety dros nos neu crash pad.
  • Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio’r camau nesaf, ystyried a oes modd i chi ddychwelyd adref yn ddiogel neu a oes angen gwneud trefniadau i chi allu byw’n annibynnol.
  • Bydd y llety a gynigir yn llety a rennir lle byddwch yn cyfarfod a byw gydag unigolion sydd yn yr un sefyllfa â chi.
  • Er mwyn cadw eich cytundeb tenantiaeth ar gyfer hyn, bydd rhaid i chi gwblhau cyrsiau a hyfforddiant i brofi eich bod yn gallu edrych ar ôl eich hun a’r eiddo a gaiff ei ddarparu i chi.
  • Bydd angen i chi fod yn chwilio neu fod mewn cyflogaeth neu hyfforddiant/addysg fel rhan o ofynion y denantiaeth.