Faint o arian ydych yn ei ennill yr wythnos/ y mis?

Pa dreuliau sydd gennych eisoes y mae’n rhaid i chi eu talu bob wythnos/mis (h.y. cytundeb ffôn, tanysgrifiadau, dyledion, costau teithio)

Faint mae’r eiddo sydd o ddiddordeb i chi yn ei gostio bob wythnos/mis?

Faint fyddai’r biliau ar gyfer yr eiddo hwnnw (Nwy, Trydan, Dŵr, Treth Cyngor)

A ydych chi wedi meddwl am yr holl gostau eraill y byddai’n rhaid i chi dalu pe baech yn byw yn annibynnol? Bwyd, yswiriant, teithio, ffôn a’r rhyngrwyd, bywyd cymdeithasol?!)

A allwch chi ei fforddio?!

Defnyddiwch yr adnodd cynllunio cyllideb hwn a ddarperir gan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian i’ch helpu i gyfrifo’r cyfan.

You have javascript turned off. Please turn javascript on to see the tools in action.

Budget planner