Bydd hyn yn dibynnu ar eich Landlord a’r math o eiddo dan sylw. Bydd rhai yn gwbl wag, dim carped, llenni, popty ac ati. Gall rhai fod â charpedi a ‘nwyddau gwyn’ yn unig (pethau fel oergell, popty a pheiriant golchi) Gall eraill, fel tai a rennir, fod ag ardaloedd cymunedol gyda dodrefn llawn fel y gegin a’r ystafell fyw, a dim ond dodrefn ar gyfer eich ystafell wely eich hun y byddai eu hangen arnoch.

 

Dyma un o’r pethau cyntaf y byddech angen ei wybod wrth gysylltu â Landlord i holi am yr eiddo (os nad yw’n dweud yn yr hysbyseb)

 

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i gadarnhau pa ddodrefn sy’n gynwysedig neu ba rai sydd eu hangen arnoch. Cofiwch ystyried y rhain wrth lunio eich cyllideb! Shelter Cymru’s Leaving home checklist