• Mae’r stoc dai o fewn y sir yn gyfyngedig, os gallwch, gofynnwch am help gan eich teulu chi a theulu eich partner a cheisiwch aros o fewn yr uned deuluol mor hir â phosibl.
  • Bydd angen i chi gofrestru eich hunain ar y rhestr dai, dyrannir eiddo yn seiliedig ar angen a blaenoriaeth, ac nid yw bod yn feichiog yn rhoi hawl awtomatig i chi fynd yn syth i frig y rhestr
  • Bydd gofyn i chi fynychu cyrsiau/hyfforddiant i brofi eich bod yn gallu rheoli eich tenantiaeth cyn y bydd eiddo yn cael ei gynnig i chi
  • Bydd rhaid i chi gael eich asesu a bydd cynllun yn cael ei gytuno â chi, eich cyfrifoldeb chi yw cydweithredu â’r cynllun hwn os ydym yn parhau i’ch helpu chi.