Rhent ymlaen llaw

Pan fyddwch yn rhentu eiddo, bydd rhaid i chi dalu eich ymlaen llaw. Mae hyn yn golygu y byddai angen i chi dalu am y mis i ddod ar y diwrnod y byddwch yn symud i mewn, ac mae’n debyg y bydd y trefniant o dalu ar yr un diwrnod bob mis yn parhau am hyd eich cytundeb.

Blaendaliadau

Bydd y rhan fwyaf o Landlordiaid Preifat yn gofyn am flaendal yn ogystal â rhent ymlaen llaw pan fyddwch yn symud i mewn am y tro cyntaf. Fel arfer mae’r un swm â’r rhent. Mae’r taliad hwn yn mynd tuag at ddatrys unrhyw ddifrod i’r eiddo yn ystod eich tenantiaeth, nad yw’n ‘draul a gwisgo arferol’. Mae’n rhaid i’r Landlord roi’r taliad hwn mewn cyfrif banc arbennig (nid eu cyfrif banc eu hunain) gan roi tystiolaeth i chi eu bod wedi gwneud hyn. Enw’r math hwn o gyfrif yw cynllun diogelu blaendal tenantiaeth ac mae mwy o wybodaeth am hyn i’w weld yma here