Beth yw dadfeddiannu? A all fy Landlord fy nhroi allan o’r cartref?

Dadfeddiannu yw’r broses gyfreithiol / gair am gael eich taflu allan o’r eiddo. Os byddwch yn torri amodau eich cytundeb tenantiaeth, yna mae siawns y gall eich Landlord eich troi allan o’r eiddo.  

Ond mae’n rhaid iddynt wneud hynny’n gyfreithiol, gan ddilyn gweithdrefn briodol ac mae gennych hawliau.

Mae Shelter Cymru yn arbenigwyr yn y maes hwn ac yn ffynhonnell werthfawr i gael rhagor o wybodaeth am hyn. Cliciwch yma i fynd i dudalen cyngor Shelter Cymru ar gael eich troi allan

I gael cyngor brys, gallwch ffonio llinell gymorth Shelter Cymru i dderbyn cyngor arbenigol ar faterion tai ar 0345 075 5005, neu ar gyfer cyngor nad yw’n fater brys gallwch fael mynediad i’w gwasanaeth cynghori dros e-bost yma