Mae gan Shelter Cymru daflenni ffeithiau a rhestrau gwirio gwych ar gael i’w lawrlwytho a’u hargraffu i’ch helpu i wneud penderfyniadau ar yr eiddo rydych yn ystyried ei rentu.

Defnyddiwch hwn pan fyddwch wedi dod o hyd i rywle ac eisiau pwyso a mesur y manteision a’r anfanteision. Shelter Cymru’s Getting the right place checklist

Defnyddiwch hwn pan fyddwch yn ymweld ag eiddo, bydd yn eich helpu gyda’r holl bethau y mae angen i chi feddwl amdanynt a rhoi syniadau am gwestiynau y dylech eu gofyn i’ch Landlord posibl. Shelter Cymru’s Viewing a property checklist

Os byddwch yn symud i mewn, mae’n syniad da llunio rhestr o’r holl eiddo sydd yn y tŷ sy’n perthyn i’r Landlord (ac mae’n hollbwysig nodi unrhyw arwydd o ddifrod i’r dodrefn ar gyfer y dyfodol, rhag ofn. Pwrpas hyn yw diogelu eich hun rhag gorfod talu am unrhyw beth sy’n mynd ar goll neu sy’n cael ei ddifrodi. Os byddwch chi a’ch Landlord yn darllen a llofnodi rhestr o’r fath, dyma fydd eich tystiolaeth o sut gyflwr oedd ar yr eiddo pan wnaethoch symud i mewn. Shelter Cymru’s Inventory

Also have a look at Shelter Cymru’s Leaving home checklist for a list of the basic things you may need when moving into your new accommodation.