• Gwasanaethau cyfryngu, fe ddown i’ch cartref i helpu’r teulu i fynd i’r afael â’r materion fel y gallwch aros gartref.
  • Os na allwch aros gartref, gallwn ddarparu llety argyfwng i chi, bydd hyn yn debygol o fod yn drefniadau i chi aros dros nos mewn llety neu mewn crash pad facility.
  • Byddwn yn gwneud cynlluniau gyda chi er mwyn eich symud i lety mwy parhaol, bydd hwn yn llety a rennir.
  • Bydd yn rhaid i chi dalu rhent am y llety hwn – a allwch chi fforddio hynny? A oeddech chi’n ymwybodol bod taliadau lles yn newid felly os nad ydych mewn cyflogaeth lawn, rydych yn anhebygol o allu fforddio eich eiddo eich hun.
  • Bydd angen i chi fynychu hyfforddiant cyn y cewch unrhyw denantiaeth gan y cyngor.
  • Os ydych yn gwneud eich hun yn ddigartref yn fwriadol, dim ond dyletswydd i ddarparu llety dros dro/tymor byr i chi fydd gennym, tra eich bod yn dod o hyd i rywle arall i fyw.